Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA WEB I EL SEU TITULAR

El titular de la pàgina Web www.sportgest.com és SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA” (d’aquí en endavant, SPORTGEST), amb domicili social situat al carrer Güell, 58 de Girona (17001),  i adreça de correu electrònic info@sportgest.com, proveïda de C.I.F. núm. G-55169346 i inscrita al Registres d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 16428.
SPORTGEST informa als usuaris de la pàgina Web que compleix amb la vigent legislació espanyola i, en especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’aquí en endavant, LOPD) i la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’aquí en endavant, LSSICE).
Amb conseqüència posa en coneixement de l’Usuari les següents condicions d’accés i ús de la pàgina Web.

REGLES GENERALS

La utilització d’aquesta pàgina Web implica l’atribució de la condició d’“Usuari” i, en el seu cas, l’acceptació plena de totes les disposicions incloses en aquest “Avís Legal” des del mateix moment en què s’accedeix a la pàgina Web.
Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. SPORTGEST es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment i sense preavís, cas en el qual entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els Usuaris del portal des d’aquesta data. Per això, SPORTGEST recomana als Usuaris que cada vegada que vulguin entrar i fer ús de la pàgina Web llegeixin detingudament el contingut del present “Avís Legal”.
Tots els serveis relacionats amb aquesta Web són d’accés públic i gratuïts, excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor contractat pel seu compte.
No obstant, per poder accedir a l’OFICINA VIRTUAL prèviament l’Usuari s’haurà de registrar, consignant, entre altres, un nom d’usuari i una contrasenya. Aquest nom d’usuari i contrasenya són personals i intransferibles.
Els continguts de la Web, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixin oferta vinculant.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, SPORTGEST no realitza pràctiques de spam, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. Amb conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha a la pàgina web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre comunicacions periòdiques, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.
El consentiment donat podrà ser revocat en qualsevol moment per l’Usuari mitjançant el procediment establert a la pròpia pàgina Web.

COOKIES I LINKS

Aquesta pàgina Web utilitza cookies amb finalitats estadístiques de la utilització de la mateixa. Aquests cookies tan sols registren les adreces IP de l’Usuari i mai informació personal, com la pròpia adreça del correu electrònic. Per altra banda, mai a través d’una coockie es pot extraure la informació que conté el disc dur. Les cookies solen tenir una duració temporal i, en el seu cas, l’Usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o no les cookies que rep i/o avisar-lo de la seva recepció. En aquest cas, li preguem consulti amb el seu proveïdor.
Per altre banda, SPORTGEST no és el titular dels altres llocs de la Xarxa als quals es pot accedir mitjançant la utilització de links o hipervíncles. Amb conseqüència, l’Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als seus respectius continguts i condicions d’ús.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Les marques, noms comercials o signes distintius són propietat de SPORTGEST o, en el seu cas, de tercers. Al mateix temps SPORTGEST també és titular de tots els continguts de la pàgina Web, excepte que s’especifiqui el contrari, entenent per aquests a mode merament enunciatiu els textos, gràfics i icones, elements de vídeo i/o àudio, codis font, etc.
A conseqüència, l’accés a la pàgina Web no concedeix a l’Usuari cap dret sobre els mateixos i es prohibeix el seu ús i reproducció, total o parcial, sense el permís explícit de SPORTGEST.
No obstant, s’autoritza a l’Usuari a realitzar enllaços o links que condueixin a la pàgina Web sempre i quan: 1) Quedi constància de la identitat del seu propietari. 2) El link únicament podrà vincular a la pàgina principal o d’inici, sense en cap cas reproduir-la. 3) No s’utilitzi la marca SPORTGEST o qualsevol altre signe distintiu que pugui confondre sobre la propietat de la pàgina Web que estableixi el link. 4) Les pàgines o llocs de la Xarxa a través dels quals es realitzi l’enllaç no han d’atemptar a la moral, a l’ordre públic i a les bones costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits a l’article 8 de la LSSICE.
En qualsevol cas, queda prohibida qualsevol alteració de la pàgina Web que pugui afectar al seu actual disseny i contingut.
SPORTGEST perseguirà l’incompliment del present “Avís Legal”, així com qualsevol utilització indeguda de la propietat industrial o intel·lectual protegida.

RESPONSABILITAT

SPORTGEST no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin provenir de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina Web.
Al mateix temps, SPORTGEST queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a conseqüència de l’accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers.
SPORTGEST no garanteix la idoneïtat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació continguda a la pàgina Web i es podrà actualitzar, modificar o eliminar sense avís previ.
Finalment, SPORTGEST es reserva el dret a interrompre de forma temporal o definitiva els serveis facilitats a través de la pàgina Web, advertint-ho, quan així sigui possible, mitjançant un anunci en el propi portal.

CANVI DE NORMATIVA

SPORTGEST es reserva el dret de modificar el present “Avís Legal”, inclosa la seva política de privacitat i comercial, amb l’objectiu d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions d’accés i ús de la pàgina Web queden subjectes a l’Ordenament jurídic vigent a Catalunya.
Per la resolució de qualsevol divergència a la interpretació i/o complimento de les presents condicions d’accés i ús de la pàgina Web, l’Usuari i SPORTGEST, amb renuncia al seu fur propi, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Girona.

Ús de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-te els nostres serveis i recollir informació estadística. Si continues navegant, n'acceptes la instal·lació i l’ús. Pots canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies, clica l'enllaç per a més informació ACEPTAR

Aviso de cookies